Apie LupoTherm » Naujienos

UAB „VILKAUJA“ vykdo projektą pagal priemonę „INOČEKIAI LT“
UAB „VILKAUJA“ vykdo projektą pagal priemonę „INOČEKIAI LT“

2014 m. pagal sutartį su mokslo inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pradėjome priemonės „Inočekiai LT“ projektą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. Vykdomas projektas „Daugiasluoksnės šiluminės izoliacijos ir jos sudedamųjų dalių šiluminių savybių tyrimas“ Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-357.

KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijoje vykdomi tyrimai, nustatyti daugiasluoksnės šiluminės izoliacijos ir jos sudedamųjų dalių šilumines savybes ir racionaliausius sprendimus.

Atlikti tyrimai leistų nustatyti efektyviausią daugiasluoksnės šiluminės izoliacijos sudėtį. Įgyvendinus projektą, atsirastų galimybė izoliaciją surinkinėti Lietuvoje. Tai atpigintų gaminį, sutrumpėtų naujai pagaminto gaminio sertifikavimo laikas, atsirastų eksporto galimybė. Dėl šių priežasčių naujasis gaminys taptų labiau priimtinas vietinei ir užsienio rinkai.

Projekto vertė: 12675 Lt; veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2015.03.30

 

UAB „Vilkauja“ informacija.